Visie & waarden

VISIE

Icontech® is een technologiebedrijf in de bouwsector dat bouwmodules ontwerpt, industrialiseert en vervaardigt. Dankzij die modules worden woon- en kantoorunits gebouwd, evenals woningen met gemengd gebruik en gebouwen voor grote gemeenschappen.

Bij elk project staat innovatie centraal. Zo zorgt Icontech® ervoor dat de productiviteit van de sector verhoogt en dat tegelijkertijd de ecologische voetafdruk drastisch verkleint.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat economische groei voordelig kan zijn, staat duurzaamheid centraal in onze aanpak. Van de materiaalkeuze tot het beheer van​ gebouwen, we maken al onze beslissingen op basis van de ecologische en maatschappelijke impact.

  • Dankzij fabrieksproductie worden de energieprestaties van gebouwen geoptimaliseerd, zodanig dat een passiefhuis gerealiseerd wordt.
  • Onze bouwmodules zijn verplaatsbaar en/of recyclebaar. De meeste van hun componenten zijn waardevol in de korte keten.
  • Door de implementatie van Lean Manufacturingwordt alle verspilling vermeden, vooral op vlak van grondstoffen en transport.

Icontech® richt zich tot bouwers, ontwikkelaars, architecten en ontwerpbureaus. We vervaardigen onze bouwmodules in de fabriek met een hoogstaand afwerkingsniveau. Ter plaatse bieden we onze klanten technische ondersteuning om de montagetijd van het gebouw te vergemakkelijken en te stroomlijnen. Badkamers, keukens, speciale technieken en de meeste afwerkingen worden uitgevoerd en getest voordat ze de fabriek verlaten. Dit leidt tot een snelle en foutloze installatie op basis van het plug-and-play-principe.

WAARDEN

;

PASSIE

Passie staat bij ons centraal. Ons vak laat ons toe om spannende dagen te beleven waarbij we elke uitdaging overwinnen tot de grootste tevredenheid van onze klanten en partners.

;

Red onze planeet!

We zijn bezorgd over de toestand van de planeet die we aan onze kinderen en kleinkinderen nalaten. We zien onszelf verantwoordelijk voor onze ecologische voetafdruk en we gebruiken alle huidige en toekomstige technieken om gebouwen te bouwen zonder impact op hun omgeving. Noch tijdens de productie, noch tijdens de hele levenscyclus tot recycling.

;

Innovatie

We streven voortdurend naar innovatie met het oog​ op de technologische wereld om ons heen. We verwerpen de status quo en zien altijd mogelijkheden voor verbetering, zowel in onze kernactiviteiten als in personeelsbeheer. Wij geloven in een succesvol, mensgericht bedrijf dat betekenis geeft aan alle individuen waaruit het bestaat.

;

Professionaliteit

We stellen hoge eisen aan onszelf net als aan iedereen die deel uitmaakt van ons bedrijf. Voor ons is professionaliteit de juiste combinatie van efficiëntie, prestatie, competentie, respect voor technische normen, eerlijk gebruik van middelen en loyaliteit onder collega’s en bij het verlenen van service aan onze klanten.

;

Verantwoordelijkheid

Als bedrijf nemen we steevast verantwoordelijke beslissingen. Deze beslissingen verbinden ons met onze leveranciers en onderaannemers met wie we een langdurige samenwerking nastreven, met onze medewerkers aan wie we een kwaliteitsvolle werkomgeving bieden zonder risico’s voor hun gezondheid/veiligheid, en met onze klanten voor wie we het beste product en de beste service leveren. We geven het beste van onszelf, elke dag opnieuw.

ONZE
PARTNERS