Industrialisatie

De overgrote meerderheid van de productie gebeurt in de fabriek of “off-site”. We maken maximaal gebruik van onze werkkrachten die de juiste opleiding hebben voor de verschillende taken en die ondersteund worden door kwaliteitsingenieurs.

De implementatie van Lean Manufacturing maakt het mogelijk om te voldoen aan de beste standaarden in de bouwsector op vlak van kosten, kwaliteit en deadlines, maar ook op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Lean Manufacturing​ kan in feite worden gezien als een methode om het hele proces te versnellen en verspilling te elimineren.

Snellere oplossingen

Nadat de productienormen zijn gedefinieerd, gaat de productielijn een proces van voortdurende verbetering in dankzij de juiste feedback en het prestatievermogen van ons team. In onze organisatie zijn empowerment en betrokkenheid essentiële voorwaarden voor succes. Deze mensgerichte filosofie heeft het dubbele voordeel van een motiverende werkomgeving en constant toenemende resultaten. De multi-competentie van onze operators is daarbij ook een essentiële factor.

Afval elimineren

De Lean-methode heeft tot doel verspilling van werkprocessen te elimineren. Eerst en vooral is het belangrijk om te begrijpen wat afval is. Een verspilling is een handeling of een stap in een proces zonder enige meerwaarde voor de klant. Er zijn negen soorten afval, historisch geïdentificeerd in het TPS (Toyota Production System), die de basis vormen van “lean thinking”, en die variëren van onnodig transport tot onderbenutting van de vaardigheden van werknemers. De Lean-methode is een vast proces waarbij alle stakeholders van het bedrijf betrokken zijn. Het doel is verspilling te identificeren en acties te ondernemen om verliezen te verminderen, zodanig dat dit proces een integraal onderdeel wordt van de dagelijkse routine.

Onze modules zijn ontworpen en geoptimaliseerd met behulp van digitale 3D-simulatietools. Hierdoor kunnen we onze modules heel makkelijk aanpassen aan specifieke projecten, en dus aanpassen aan de wensen van de architecten, of waar van toepassing op de beperkingen van bestaande plannen.

Dankzij nieuwe technologieën die we continu integreren in onze productielijn zorgt off-site constructie ervoor dat we architectonisch heel creatief kunnen werken. Onze modules kunnen daarom heel verschillende afmetingen en stijlen hebben. Vergelijkbaar met autofabrikanten die verschillende modellen maken met verschillende opties, allemaal op dezelfde lopende band.

We werken met robuuste processen die perfect geïntegreerd zijn in een uniek productiesysteem volgens de beste normen van de maakindustrie. Dit maakt het mogelijk om controles uit te voeren doorheen alle stadia met het oog op een standvastig eindproduct.